AVÍS LEGAL

El titular i prestador de servicis de la societat de la informació d’este lloc web és CONSUM, S. COOP. V. (d’ara en avant, CONSUM) amb CIF F-46078986 i domicili social a l’avinguda d’Alginet 1, 46460 Silla (València), domicili a efecte de notificacions aen la mateixa adreça, inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Oficina Central, amb el número CV-20, i igualment està inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.003, Llibre 3.309, Secció 8a, Foli 1, Full número V-58.748, inscripció 1a.

L’accés i ús del lloc web de CONSUM són gratuïts -amb excepció d’aquells servicis particulars que si és el cas s’establisquen amb caràcter onerós- i requerix l’acceptació del contracte de la Política d’Ús i de la Política de Privacitat del lloc. A més, serà necessària l’acceptació dels contractes de Condicions Particulars Món Consum per al gaudiment dels servicis particulars disponibles al lloc web.

Per a qualsevol consulta o contacte amb CONSUM, els usuaris podran comunicar-s’hi per mitjà dels números de telèfon 96 197 40 00 / 96 197 40 50 i l’adreça electrònica de contacte atencionalcliente@consum.es.