Moda sostenible: consum responsable de roba

Saber quin és l’impacte mediambiental, social i econòmic de la indústria tèxtil de manera integral i intentar reduir-lo.

és eco, és lògic

Compartix

Moda sostenible:


Tens per costum mirar les etiquetes de la roba per a saber de què està feta? Saps quin és el seu origen? Saps els recursos naturals que es gasten per a produir una camiseta? Quasi tota la roba que portem està elaborada a partir de materials naturals, com la llana, el cotó i la seda, però també de fibres sintètiques, com el niló, la licra o el perlé, que es produïxen per processos químics derivats del petroli.

Segons l’informe de la Fundació MacArthur de 2017, la producció de roba mundial ha augmentat els últims quinze anys per “un augment de la classe mitjana” i el creixement del “fenomen conegut com a fast fashion” o “moda ràpida”. A això caldria sumar que ha disminuït un 36 % l’ús que fem d’una mateixa peça de roba.

Els últims quinze anys, la producció de roba mundial s’ha multiplicat, al mateix temps que ha disminuït un 36 % l’ús que fem de la roba.

Recursos per a produir una peça de roba

- Aigua: segons estimacions d’Arjen Hoekstra, pare del concepte de petjada hídrica, per a fabricar una camiseta de cotó de 250 grams s’utilitzen uns 2.900 litres d’aigua (comptant el cultiu del cotó, el tin-tatge, el llavat, etc.) i per a uns pantalons texans d’1 kg, 11.800 litres.


- Pesticides per a les extensions de cultiu, especialment, de cotó.

- Detergents químics i blanquejadors per al llavat del cotó.

-Tints i suavitzants: els tints sintètics utilitzen metalls pesants i tò-xics, tant per a la salut com per al medi ambient, com ara plom, ní-quel, crom VI, ftalats (s’utilitzen amb el PVC com a base per a fer es-tampacions), etc.

- Condicions i qualitat de vida de les persones que confeccionen la roba. La indústria tèxtil està deslocalitzada majoritàriament en països en desenvolupament.

- Petjada de carboni: emissions de CO2 durant la producció i el trans-port de la roba dels llocs de producció als països de venda.

- Residus: la producció i el consum de roba excessius suposen abo-caments i tones de residus. Espanya en genera de 8 a 10 quilos per persona a l’any.

Moda sostenible:

Fas un consum responsable de roba?

- Reutilitza la roba que ja no utilitzes, per exemple, per a fer algun joguet o drap, i opta per roba reciclada. Este gest suposa un impacte mediambiental més baix perquè contribuïx, entre altres coses, a l’estalvi d’aigua i energia i a una producció menor de residus.

- Aposta per matèries primeres sostenibles, com ara cotó reciclat, cànem orgànic, lli d’agricultura ecològica o teles reciclades. I, si pot ser, que la tela no siga una mescla de teixits naturals i sintètics (com ara cotó i polièster), ja que és més difícil de reciclar. També per tints de la naturalesa, com ara argiles, flors, components d’origen vegetal, tonalitats diferents del cotó orgànic (marrons, verds, blancs), etc.

-
 Busca el segell de comerç just en l’etiqueta per a garantir que s’han respectat els drets humans en la fabricació i que s’ha apostat per un repartiment més just de la riquesa. També pots optar per confecci-ons artesanes locals, amb garanties de condicions laborals dignes.

- Per a reduir la petjada de carboni tèxtil i fomentar l’economia local, busca que la peça de roba siga de fabricació i/o venda pròxima al teu lloc de residència.

- També pots intercanviar roba amb família i amics o comprar-ne de segona mà.


- Intenta traure partit de la roba per no haver de canviar-la tan sovint, prioritza combinacions noves abans que comprar roba nova.


També pots comprar roba i calcer, com unes sabatilles, fets de material reciclat, com ara residus marins i deixalles. En estos casos, Internet et pot ajudar a buscar i oferir-te alternatives.


- Busca roba de qualitat perquè et dure, ja que així reduiràs el con-sum i, per tant, la contaminació i el consum de recursos naturals.