En este article t’expliquem tot el que has de saber sobre la microbiota: què és, quina funció té i com pots cuidar-la. No t’ho perdes!

tema del mes

Compartix


Segur que des de fa algun temps has sentit més a parlar del terme microbiota. Com si fora una moda nova, tot el món parla de la importància de cuidar la microbiota. Gràcies a les xarxes socials i a internet, hui dia tots tenim més accés a la informació i coneixem molts més termes mèdics i científics que fa quinze anys. No obstant això, sabem realment què és la microbiota i en què ens afecta?

Què és la microbiota?

Segons indica la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu, la microbiota és un conjunt de microorganismes que es troba en el cos i que acomplix funcions importants en la salut i en la malaltia i, a més, actua com un òrgan més. Podem trobar la microbiota en diferents parts del cos com la pell, l’aparell digestiu, inclosa la boca, i l’aparell genital.

Nombroses investigacions afirmen que en els budells es gesta tot un món de microorganismes que influïxen en la nostra salut, tant físicament i psíquicament com emocionalment, ja que de la microbiota depén la barrera que ens defensa de contagis, malalties i altres patologies.

En alguns estudis recents s’ha descobert que la microbiota és com el DNI de cada individu; per tant, cada persona la té d’una forma diferent. L’afecten factors com haver nascut per part vaginal o per cesària. En la formació de la microbiota també influïxen factors genètics i epigenètics, és a dir, microambientals.


Quina funció té la microbiota?

En este article ens centrarem en la microbiota digestiva i en com influïx en el nostre cos. El tub digestiu de l’ésser humà alberga una població nombrosa, diversa i dinàmica de microorganismes, principalment bacteris, però també fongs, virus o protozous, que s’han adaptat a la vida en les superfícies mucoses o en la llum intestinal. Gran part d’estos microorganismes que habiten l’intestí humà s’anomenen nadius perquè residixen permanentment en el tracte gastrointestinal. 

Altres bacteris, en canvi, són microorganismes en trànsit perquè habiten temporalment en la llum o en les mucoses intestinals i després desapareixen. Estos bacteris s’ingerixen contínuament de l’ambient, fonamentalment per mitjà de menjars i begudes. El conjunt conforma l’ecosistema microbià de l’intestí, una col·lectivitat d’éssers vius amb interdependència i mutualisme entre les espècies que el constituïxen. El fet és que la microbiota intestinal exercix un paper fonamental en la salut humana, ja que participa en processos com la digestió, l’absorció de nutrients, el sistema immunitari, el metabolisme i l’estat d’ànim.

Com podem cuidar la microbiota?

  • Augmentant el consum d’aliments prebiòtics. En podem trobar en moltes fruites i verdures, especialment en aquelles que contenen índexs alts de carbohidrats complexos. Estan presents de manera natural en aliments com ara les hortalisses, les verdures, les fruites, els cereals, els llegums i les fruites seques, entre d’altres.
  • Apostant per la ingesta d’aliments probiòtics. Són aliments o suplements que contenen microorganismes vius amb la missió de promoure els bacteris bons del nostre organisme. Generalment, posseïxen un contingut alt de fibra i afavorixen la millora de l’equilibri d’estos microorganismes. La xucrut, el kimtxi, el miso, el kombutxa i els iogurts vegetals i fermentats són rics en probiòtics.
  • Aprenent a gestionar l’estrés, ja que és el causant de les alteracions de la microbiota intestinal.
  • Fent exercici de manera constant.
  • Descansant i respectant les hores de son.