Com podem reutilitzar residus orgànics

Saps quins residus orgànicses poden aprofitar i quins no? Descobrix amb nosaltres com pots reutilitzar residus orgànics per a convertir-los en matèria primera.

és eco, és lògic

Compartix

Reutilizar residuos orgánicosEspanya s’enfronta al repte de reciclar el 55% dels recursos municipals abans de 2025. El reciclatge de matèria orgànica és un dels principals reptes de les ciutats i pobles, ja que és el fem que més generem, però no el que més reciclem. Les cases espanyoles generen 22 milions de tones de residus a l’any i la mitat són d’origen orgànic.

Saber què és un residu orgànic és el primer pas per a poder-lo reciclar bé. Són tots aquells residus d’origen natural que poden «fer-se malbé». Alguns exemples són: corfes de fruita o verdura, restes de menjar, corfes d’ou, pa, truites, filtres per a café, bossetes de te, excrements d’animals, lactis (sense recipient), ossos, llavors, flors, pastura i fullaraca. Tots estos residus s’han de tirar al contenidor marró.

 Però què podem fer nosaltres a casa per a aprofitar la matèria orgànica? Una resposta possible és el compostatge domèstic, que és un procés de transformació de la matèria orgànica mitjançant l’acció de microorganismes i que desemboca en la creació del compost. D’esta manera, contribuïxes a protegir el medi ambient perquè reutilitzes els residus orgànics i, per tant, produïxes menys fem. A més, obtindràs un adob natural, cosa que significa que no utilitzaràs un producte químic. Pots usar-lo en els tests i, si a ta casa tens jardí, també per als arbres.


Reutilizar residuos orgánicos

 

Pràctiques per a reutilitzar deixalles orgàniques i inorgàniques

El compost és un adob natural i té múltiples beneficis: ajuda a millorar l’estructura del sòl, afavorix el creixement de les plantes i reduïx la quantitat de males herbes.

A continuació, vorem com es poden aprofitar al màxim els residus orgànics:

 • Prepara els residus: talla els residus en trossos menut, ja que així se’n facilita la descomposició. Pots utilitzar un recipient de plàstic amb forats per a facilitar la ventilació, una bossa compostable, una caixa de fusta o un bidó.
 • Mescla tots els residus bé. Ha d’haver-hi un cert grau d’humitat, sense que arribe a gotejar. Si veus que goteja, afig més residu orgànic sec, però si veus que no hi ha humitat, li pots afegir una miqueta de líquid. La mescla no ha de fer mala olor; si és així, és senyal que estem fent malament alguna cosa. Pot ser que la mescla ens quede molt pastosa: això és perquè només hem posat restes domèstiques, per això s’aconsella incloure-hi residus vegetals.
 • Tapa el recipient, però no hermèticament, perquè ha d’entrar-hi aire.
 • Compost preparat per a utilitzar: dos mesos després, tindràs el teu compost.. Posa’l damunt de la terra i rega-ho.

Per a aprofitar els residus inorgànics, primer hem de saber distingir què són. Els residus inorgànics són aquells materials de rebuig l’origen dels quals no és biològic. A diferència de les orgàniques, les deixalles inorgàniques han sigut  fabricades en processos industrials i artificials i, per això, tarden molt de temps a degradar-se.


Reutilizar residuos orgánicos


Són el vidre, el paper i el cartó, la ferralla, els embolcalls i envasos, els plàstics… Per a posar-ne alguns exemples pràctics: embalatges de cel·lofana, bosses de plàstic, roba de fibres sintètiques, recipients de PVC (safates, botelles, etc.), piles, bateries, brics, botelles i pots de vidre, cartutxos d’impressora, cables trencats o pneumàtics.

Ja sabem que els envasos es reciclen en el contenidor groc; el paper i cartró, en el blau, i el vidre, en l’iglú verd. Però què podem fer per a reduir el consum de material inorgànic?:

 • Comprar aliments frescos i a granel per a reduir envasos.
 • Reutilitzar envasos com els pots de vidre per a guardar llegums o arròs.
 • Fer la compra amb bosses reciclades, carret o cabàs.
 • Evitar comprar productes embolicats en plàstic. Pots utilitzar bosses de malla reutilitzables o bosses compostables.
 • Usar utensilis de fusta en la cuina.
 • Conservar el menjar en tàpers de vidre en comptes de plàstic.
 • Evitar els productes d’un sol ús.
 • Comprar, vendre o donar roba de segona mà.
 • Mantindre i reparar electrodomèstics per a allargar-ne la vida útil.