XARXES SOCIALS

CONSUM posa en coneixement de l’usuari que està present en diferents xarxes socials, com ara Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, i que podrà estar present, en el futur, en qualsevol altra xarxa social, especialment de les denominades de “geolocalització”, cas en el qual li resultarà d’aplicació el que es disposa en este punt. El tractament de dades dels usuaris que es facen seguidors de les pàgines oficials de CONSUM es regirà per les condicions previstes en este apartat, així com per aquelles que amb caràcter específic regulen el funcionament del servici i siguen publicades per CONSUM. Resultaran aplicables a estos tractaments de dades, amb caràcter subsidiari i complementari i sempre que no es contradiga, les Condicions d’ús i la Política de Privacitat del lloc web www.consum.es.

En este sentit, CONSUM informa l’usuari que es posa a la seua disposició la possibilitat de seguir i fer-se seguidor de CONSUM en les diferents xarxes socials dites, així com en qualssevol altres que s’indique a través del lloc web de CONSUM. Amb esta finalitat, CONSUM ha previst en el lloc web www.consum.es la possibilitat que l’usuari marque sobre la icona de la xarxa social i directament accedisca a la pàgina oficial creada per CONSUM per a fer-se’n seguidor. CONSUM és responsable de l’administració d’estes pàgines sempre que siguen pàgines oficials i per tant hagen sigut creades per CONSUM. CONSUM no es responsabilitza de les pàgines no oficials que tercers usuaris creen en les xarxes socials. Per tant, es recomana a l’usuari que active l’opció de “Seguir” a través del lloc web www.consum.es.

No obstant això anterior, també es posa en coneixement de l’usuari que les diferents xarxes socials en les quals CONSUM ha creat pàgines oficials també són responsables del tractament de les dades dels usuaris, per la qual cosa es recomana l’accés a la política de privacitat i condicions d’ús de les pàgines esmentades o, si és el cas, de la mateixa xarxa social, amb la finalitat de conéixer la informació derivada del tractament de les dades de caràcter personal i especialment les condicions i finalitats a les quals seran destinades les dades que formen part del perfil de l’usuari.

CONSUM tractarà les dades dels usuaris que es facen seguidors de qualsevol de les pàgines oficials de CONSUM amb la finalitat d’administrar correctament el lloc web, conéixer les seues opinions i/o comentaris, així com d’informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que duga a terme CONSUM. En este sentit, es recorda a l’usuari que CONSUM podrà eliminar del lloc oficial qualsevol informació que vaja en contra de les normes establides en les condicions generals d’ús de la xarxa social, així com en contra del que es preveu en esta Política de Privacitat en relació amb l’ús de les pàgines oficials de CONSUM en les xarxes socials. De la mateixa manera, les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d’ofici o bé mitjançant denúncia d’un altre usuari, vagen en contra de les normes esmentades.

En qualsevol cas, l’usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s’indiquen en les condicions d’ús de la xarxa social determinada i sense que CONSUM puga intervindre en este procés. Tot i això, CONSUM es reserva el dret de crear, editar, modificar i/o eliminar la pàgina oficial sense necessitat d’informar-ne l’usuari amb caràcter previ.

Per a fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials de pàgines oficials de CONSUM, l’usuari es podrà posar en contacte amb CONSUM en l’adreça que es mostra a continuació: atencionalcliente@consum.es, sense perjudici de consultar les polítiques de privacitat que CONSUM establisca per a cada una de les seues pàgines oficials.